Tämä on Ohjelmallisen sisällönhallinnan kevään 2017 toteutuskerran luentopäiväkirja. Toteutus noudattelee vuoden 2016 toteutuskertaa. Alan dynaamisuudesta johtuen sisältöjä ja toteutustapaa kuitenkin kehitetään jatkuvasti.

Luentopäiväkirja

Luentoviikko 4.6 (viikko 15): Mukautuvat järjestelmät

Esitys hypertekstinä.

Kohti mukautuvia ominaisuuksia. Lähestymistapoja mukautuvuuteen (laiteriippumattomuus, saavutettavuus, kansainvälistäminen & kotoistaminen, personointi, suosittelijajärjestelmät), mukautuva hypermedia, mitä mukautetaan?, käyttäjän mallintaminen, hajautetut käyttäjäprofiilit. Suosittelujärjestelmät. Koodiklinikalla hahmotellaan askeleita kohti oppivia järjestelmiä.

Luentoviikko 4.5 (viikko 14): Käytön seuranta

Esitys hypertekstinä.

Käytön seurannan periaatteet ja toteuttaminen. Käyttödatan kerääminen. Kontekstin aistiminen. Lean startup. Koodiklinikalla esimerkkejä kontekstin tunnistamisesta ja käytön seurannasta: $_SERVER, HTTP_REFERER, yksinkertainen sijainti, sijainti ja kartta, HTML5 ja uudet mahdollisuudet, Wordpress .

Luentoviikko 4.4 (viikko 13): Datajournalismi-vierailuluento

Maanantaina 27. maaliskuuta kello 13 (Tampereen yliopisto): Data journalismin välineenä (Teemo Tebest). Luentomateriaali Githubissa. Keskiviikkona ei Koodiklinikkaa.

Luentoviikko 4.3 (viikko 12): Koostepalvelut

Esitys hypertekstinä.

Kohti hajautettua Web-hypermediaa, yhdistetty (julkinen) data, johdanto koostepalveluihin, käsitteistä (mash-up, survos, muusaus, fuusaus), koostamisen tasot, informaation visualisointi ja koostepalvelut, eräs koostepalvelu ja sen toteutus. Koodiklinikalla Pandas (ks. Datan käsittely Pythonilla), Highcharts ja D3.js.

Luentoviikko 4.2 (viikko 11): APIOps-vierailu

APIOps goes Tampere University of Technology -vierailu maanantaina.

Luentoviikko 4.1 (viikko 10): SUDL-vierailuluento ja teknologiademoja

Maanantaina 6. maaliskuuta kello 14.15 Jussi Hannunen esitteli Smart University Design Labin ja kello 15.10 Mikael Lagerbom demosi Node.js-kehitystä, ks. SUDL-vierailu ja Node.js-demo. Koodiklinikalla esittelyssä Django.

Tenttiviikko

Ei luentoja eikä harjoituksia

Luentoviikko 3.7 (viikko 8): Sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmät

Esitys PDF-muodossa.

Luento käyntiin sivupohjamoottoridemolla (markdown, flask/template)
Sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmien toiminnallisuus. Data, informaatio ja sisältö. Ja niin edelleen, ks. esitys. Keskustelua ja esimerkkejä [automatisoinnista](02/20/automaatio.html. Koodiklinikalla Jouni Veiman vetämä Bootstrap-demo.

Luentoviikko 3.6 (viikko 7): Verkkopalvelun arkkitehtuuri ja yleinen toiminnallisuus

Esitys hypertekstinä.

Harjoitustyöohje on julkaistu.

Luento käyntiin Flask-demolla. Asiakas-palvelin -malli vs. kolmikerrosmalli, verkkopalvelun keskeinen toiminnallisuus (pääsynhallinta, käyttäjän tunnistaminen, käyttöoikeuksien hallinta), lomakkeet (ks. lomake-elementit, ehdottava), istuntojen hallinta (evästeet), esimerkkejä (ks. http-perusautentikointi, istunto), verkkopalvelun tietoturva, verkkopalvelujen yleisiä ominaisuuksia, uudelleenkäytettävyys ja verkkopalvelun toteuttaminen, esimerkkejä verkkopalvelujen toiminnallisuudesta. Koodiklinikalla katsastetaan erilaisia Web-sovelluskehyksiä.

Linkkejä ja lisätietoa:

Luentoviikko 3.5 (viikko 6): Tiedon koostaminen ja hallinta

Viikon sisällöt erillisellä sivulla.

Kolmikerrosmalli. GET vs. POST. API first. Raapijat, ryömijät ja rajapinnat esimerkkien kautta. Tiedon tallentaminen ja hallinta: MongoDB. Keskiviikon Koodiklinikalla käydään läpi laajempi esimerkki Twitter-datan keräämisestä ja analyysistä (ks. demo-twitter-collector).

Luentoviikko 3.4 (viikko 5): Resurssista representaatioksi

Johdatus hypermediaan (ks. opintojaksokuvaus) 90 minuutissa. URI-tunniste, resurssi, representaatio. Demo: twiitti resurssina (ks. simple_read.py). HTML, CSS ja Javascript: sisältö, esitystapa, toiminnallisuus. Taustaa tarkemmin: Learn HTML & CSS, Javascript. Edistyneille: Bootstrap. Koodiklinikalla perehdytään Firebaseen, ks. demon kuvaus.

Luentoviikko 3.3 (viikko 4): Käytännöt ja katsaus ohjelmallisen sisällönhallinnan nykytilaan

Toteutuskerran avausluento järjestetään maanantaina 23. tammikuuta 2017 kello 14.15 salissa SJ204.

Esitys hypertekstinä.

Aiheet: Opintojakson ja kevään toteutuskerran esittely ja suorittamisen käytännöt. Koodiklinikalla katselmoidaan ohjelmallisen sisällönhallinnan tilaa vuonna 2017.