Ohjelmallinen sisällönhallinta, kevät 2017

Luentoviikko 4.5. Käytön seuranta

Jukka Huhtamäki


Vastuuvapauslauseke - Disclaimer

Lean Startup -menetelmä (ks. esimerkiksi Lean Startup - lyhyt johdanto) kannustaa mittaamaan ainoastaan olennaisia asioita. Näinhän se on, turhat tai turhamaiset mittarit (vanity metrics) eivät (välttämättä) auta ohjaamaan palvelukehitystä oikeaan suuntaan.

Yleisesti on kuitenkin niin, että jonkinlaisia mittauksia on syytä tehdä joka tapauksessa. Jos kehittäjällä ei ole mitään tietoa käyttäjien toiminnasta, päätöksiä tehdään erilaisten oletusten varassa.

Taustaa: ohjaus edellyttää tietoa

Tavoitteena arjen toimintatutkimus (action research) elävien koelaboratorioiden (Living Labs, ks. Mäntylä, 2008) hengessä. Taustaa

Taustaa: Web-hypertekstin lainalaisuuksia

Yksinkertaiset perusperiaatteet ovat sekä Webin heikkous että vahvuus.

Hyperlinkit ovat yksisuuntaisia:

<a href="http://tut.fi/">TTY</a>

Mikään yksittäinen taho ei hallitse Webiä kokonaisuutena: edes hakukoneet eivät tavoita kaikkia Web-sivuja.

Seuraus: kun julkaiset sivun Webiin, sinulla ei oletusarvoisesti ole mahdollisuutta tietää kuka sivujasi lukee tai esimerkiksi tietää ketkä sivuihisi viittaavat.

Esimerkiksi blogijärjestelmissä ongelma on pyritty ratkaisemaan takaisinviittausmekanismilla (Linkback: RefBack, Trackback, Pingback).

Organisaatioiden intraneteissä ja muissa suljetuissa järjestelmissä tilanne on toki hallitumpi.

Välikysymys

Miten käytön seuranta toimii?

Tekniikkaa: HTTP, palvelinohjelmointi ja Javascript

Webin tekninen tomintaperiaate tiivistettynä:

Selain liittää tekemiensä HTTP-pyyntöjen mukaan tietoa selaimesta ja käyttäjästä. Lisää tietoa voidaan kerätä javascriptaamalla. Esimerkiksi seuraavat tiedot voidaan selvittää: esimerkki vuoden 2016 luentomateriaalissa (miksi?).

<!-- Geocoding failed--><ei löytynyt>. Puhut <tuntematon kielikoodi> (en-GB).

-->

Yleistäen voidaan viitata käyttökontekstiin. Käyttäjästä näillä keinoin saadaan selville lähinnä äidinkieli ja sekään tieto ei ole luotettava.

Mielenkiintoista, mutta vaikuttaa työläältä. Vaihtoehtoja?

Kohti käytön seurantaa - (valitettavasti) kolmannen osapuolen välineiden avustuksella

Oikopolku: valmiit ratkaisut

Web-ohjelmoinnin perustaidot hallitseva pääsee eteenpäin edellä esitellyillä ohjelmointiin perustuvilla keinoilla.

Toinen vaihtoehto on ottaa käyttöön valmis käytönseurantaratkaisu. Vaihtoehtoja:

Kotimainen Snoobi on esimerkki maksullisesta käytönseurantapalvelusta.

Tosiasia: esimerkiksi Google särähtää monen käyttäjän silmään eikä siksi ole täysin ongelmavapaa ratkaisu.

Tapaus Hypermedian ohjelmointi

Hypermedian ohjelmointia järjestettiin opetusperiodeilla 4 ja 5:

Hypermedian ohjelmointi 2009: Mitä opiskelijat tekevät ja koska?

Kaaviokuva vierailuista Hypermedian ohjelmoinnin verkkoympäristössä, harjoitusten tehtävänannoissa ja luentomateriaalissa

Hypermedian ohjelmoinnin kevään 2009 toteutuskerran prujun lukukerrat (tehtävä: etsi tentti):
Hypermedian ohjelmoinnin kevään 2009 toteutuskerran prujun lukukerrat

Tapaus Vaikuttamistaidot.fi: Missä avoin oppimateriaalini on käytössä?

Vaikuttamistaidot.fi on nuorille suunnattu vuorovaikutteinen oppimateriaali vaikuttamisen taitojen opiskelun tueksi. Palveluun saavutaan seuraavasti:

Käyttäjien reitit Vaikuttamistaidot.fi-palveluun

Testissä Google Analytics

Google Analytics on kolmannen osapuolen tarjoamien vaihtoehtojen aatelia, joten sen läpikäynti antaa kattavan kuvan käytön seurannan mahdollisuuksista.

Pureudutaan seuraavaksi Google Analytics -palvelun toimintaan:

  1. Tunnuksen tekeminen.
  2. Uuden seurantakohteen perustaminen.
  3. Seurannan käyttöönotto.
  4. Käytön analysointi: näkymät, aikajana ja muut yksityiskohdat.
  5. Käyttöehdot.
  6. Rajoitteet.

Tosiasia: Google särähtää monen käyttäjän silmään eikä siksi ole täysin ongelmavapaa ratkaisu.

Käyttötapauksia

Kokeillaan löydämmekö Analytics-palvelun tuella vastauksia joihinkin yleisesti askarruttaviin kysymyksiin:

Mitä sinä haluaisit tietää palvelusi käyttäjistä ja heidän toiminnastaan sivustoillasi tai verkkopalvelussasi?

Neljä keskeistä kysymystä

Verkkopalveluiden (mukaan lukien sosiaalisen median) käytön analytiikan tuella pyritään vastaamaan neljään keskeiseen kysymykseen (Croll & Sean, 2009; Tebest, 2010):

  1. Mitä käyttäjät tekevät verkkopalvelussa?
  2. Miten käyttäjät toimivat verkkopalvelussa?
  3. Miksi käyttäjät toimivat verkkopalvelussa?
  4. Onko käyttäjien mahdollista tehdä verkkopalvelussa se mitä haluavat?

Pohdintaa

Pohdintaa käytön seurannasta:

Sisäänrakennettujen ratkaisujen verraton etu: seuranta toimii aina eikä aiheuta käyttäjässä (turhaa) huolta.

Kohti eläviä koelaboratorioita

Pohditaan vielä tovi eläviä koelaboratorioita ja hahmotellaan suuntaa kohti sosiaalisten verkostojen visualisointia käytön seurannan välineenä.

Kohti eläviä (verkko)koelaboratorioita

Käytön seuranta esittelee olennaisen osan elävää verkkokoelaboratoriota:

Eräs laajempi asiayhteys moiselle toiminnalle on Living Labs -periaate (vrt. De Lama, 2006; Mäntylä, 2008).

Käytön seuranta on suoraan yhteydessä myös innovaatiotoiminnan ytimeen verkkopalveluiden tapauksessa: käyttöä analysoimalla on mahdollista kartoittaa käyttäjien/kuluttajien tarpeita joihin verkkopalvelulla vastataan ja siten tuotetaan lisäarvoa (value creation) kuluttajille.

Suuntaa tulevalle

Tavoitteena sosiaalisten verkostojen visualisointi

Sosiaalisten verkostojen visualisointi

SoNIAlla toteutettu esimerkkianimaatio

Kuva: SoNIA (Social Network Image Animator)

Lisää välineitä: Gephi, NodeXL, Commetrix (vrt. tapaus IRIS), Vizster, Pajek.

Esimerkki: ryhmätyöt wikissä

Salonen ja Lähteinen (2009) tuovat näkyviin ryhmätyön tuloksena syntyneiden wikisivujen viittausrakenteen:

Graafi ryhmätöinä tuotettujen wikisivujen verkostorakenteesta

Tavoite: Vuorovaikutteiset raportit & sosiaalisen median analytiikka

Verkkopalvelujen käytön analyysin ohella alati tärkeämmäksi keinoksi käyttäjäymmärryksen kehittämisessä nousee sosiaalisen median analytiikka.

Esimerkiksi Twitter on avoimien rajapintojensa ja laajan suosionsa ansiosta kiinnostava kohde analyysivälineiden kehittäjille. Ärsykkeitä analytiikkaideointiin löydät esimerkiksi seuraavista palveluista:

Myös Facebook-analyysi onnistuu esimerkiksi Meltwater Buzzilla ja muilla nykyaikaisilla välineillä - tai suoraan Graph API:n tuella.

Parhaimmillaan verkkopalveluanalytiikka yhdistyy sosiaalisen median analytiikkaan yhden luukun periaatteella niin, että analysoija pääsee perehtymään käyttäjin toimintaan vuorovaikutteisten visuaalisten raporttien välityksellä.

Ohjenuoraksi Lean Startup

Parhaassa tapauksessa käytön seuranta ohjaa kehitystyötä elimellisesti:

Lopuksi

Yhteenveto ja johtopäätökset: