Ohjelmallinen sisällönhallinta, kevät 2017

Luentoviikko 4.6. Mukautuvat järjestelmät

Jukka Huhtamäki


Luentoviikko 4.6. Mukautuvuus ja käyttäjän mallintaminen

Verkkopalvelun mukauttamista voi tarkastella useasta eri näkökulmasta:

Taustaa: mukautuva hypermedia

Taustalla mukautuvan hypermedian (adaptive hypermedia) periaatteet:

Mukautuvan järjestelmän toteuttaminen

Räätälöity tai joustava julkaiseminen:

Mukautuvan järjestelmän toteuttaminen onnistuu mainiosti perinteisen Web-sovelluskehyksen tuella. Käytössä on lisäksi [Surprisen](http://surpriselib.com/) kaltaisia kirjastoja.

Mukautuva hypermedia Brusilovskyn mukaan

Mukautuvan hypermedian keskeinen tutkija Peter Brusilovsky on määritellyt mukautuvan hypermedian seuraavasti (Methods and techniques of adaptive hypermedia PDF-muodossa):

Käyttäjämalliin voidaan lisätä vielä esimerkiksi kielitaito, äidinkieli ja kansallisuus

Brusilovskyn mukautuva hypermedia keskittyy suurelta osin sovelluksen navigaation muokkaamiseen, mutta myös sisällön mukauttamisessa on lukuisia mahdollisuuksia

Käyttäjän mallintaminen (Brusilovsky)

Käyttäjän mallintaminen mukautuvassa hypermediasovellyksessa Brusilovskyn mukaan:

Periaatekuva käyttäjän mallintamisesta

Lähde: Brusilovsky, P. Methods and techniques of adaptive hypermedia

Esimerkki: amazon.com ja käyttäjän tiedot

Amazon.comia käytetään usein esimerkkinä mukautuvasta järjestelmästä (vrt. Verkkokauppa). Amazonin tavoitteena on kasvattaa myyntiä, mutta ideoita voi hyödyntää monessa muussakin yhteydessä.

Mukautuvuus ja suosittelujärjestelmät

Amazon.com on paitsi mukautuva järjestelmä, myös suosittelujärjestelmä.

Perinteinen lähestymistapa suosittelujärjestelmiin perustuu älykkäisiin algoritmeihin ja yksityiskohtaiseen, asiantuntijoiden muovaamaan dataan.

Sosiaalisen median myötä erilaiset sosiaalisen suodattamisen ja suosittelun ratkaisut kasvattavat suosiotaan.

Lue johdannoksi vaikkapa Steve Krausen (2006) blogiartikkeli Pandora and Last.fm: Nature vs. Nurture in Music Recommenders

Juha Haavisto (2012) käsittelee diplomityössään suosittelijajärjestelmän toteuttamista PHP-kielellä.

Kansainvälistäminen ja kotoistaminen

Sovelluksen mukauttamisessa käyttäjälle sopivaksi voidaan ottaa oppia myös kansainvälistämisestä (internationalization, i18n) ja kotoistamisesta (localization, l10n)

Kansainvälistäminen:

Kotoistaminen: i18n-mallin mukaan toteutetun sovelluksen mukauttaminen tietylle kielelle, kulttuurille tai maantieteelliselle alueelle sopivaksi

Verkkopalvelussa sovelluksen kansainvälinen jakelu on sisäänrakennettu ominaisuus. Webin käyttäjät eivät kuitenkaan juurikaan ole tottuneet mukautuviin palveluihin. Vai?

Hajautetut käyttäjäprofiilit

Sosiaalisessa mediassa riittää käyttäjäprofiilidataa

Esimerkki: Facebook-rajapinta

Facebook Graph API esittelee mahdollisuuden käyttäjien profiilitietojen lukemiseen, vrt. http://graph.facebook.com/zuck:

{"id": "68310606562",
  "name": "Mark Zuckerberg",
  "picture": "http://profile.ak.fbcdn.net/object3/1116/30/s68310606562_3401.jpg",
  "link": "http://www.facebook.com/markzuckerberg",
  "category": "Public_figures_other",
  "username": "markzuckerberg",
  "personal_interests": "openness, making things that help people connect and share what's important to them, revolutions, information flow, minimalism\n\n\n",
  "fan_count": 504307}

Kohti kontekstiherkkiä palveluita

Palvelun mukauttamista tiettyyn käyttökontekstiin voidaan tarkastella useilla tasoilla (vrt. Silius ja Tervakari, 2010):

Lopuksi