Johdanto datatieteisiin

Johdanto datatieteisiin

Datatiede rakentuu neljän laajan kokonaisuuden varaan: liiketoimintaosaaminen, ohjelmointi- ja tietokantaosaaminen, tilastollinen analyysi ja datalähtöinen viestintä ja visualisointi. Opiskelijoilta toivotaan perusosaamista näiltä aloilta. Opintojaksolla on tavoitteena syventyä näihin aiheisiin datatieteen näkökulmasta sekä esitellä opiskelijoille riittävät tiedot datatiedeosaamiseen kuuluvien taitojen hankkimiseen TTY:n opetustarjonnasta.

Opintojakson sisältö tarkemmin

Datan kerääminen: raapijat ja ryömijät; dataformaatit ja niiden ohjelmallinen käsittely; datakeskeinen ohjelmointi

Datan siivoaminen ja käsittely: vuorovaikutteinen laskenta; komentorivityövälineet

Ennakoiva analytiikka: lineaarinen regressio; monimuuttujaregressio

Luokittelu: ohjattu oppiminen

Ryvästäminen: ohjaamaton oppiminen

Datan ohjelmallinen visualisointi

Datatuotteiden arkkitehtuuri ja periaatteet